Översätta

Att leva på svenska i Finland erbjuder ett föränderligt panorama av kulturkrockar, språkmöten och ahaa-ögonblick.
Det gör översättningsjobben roliga men också ganska krävande. 
Att försörja sig på sitt skrivande innebär också att ta emot översättningsjobb. Det har blivit en hel del såna under åren, tillsammans med de medföljande reflektionerna över kulturens språkbundenhet, metaforers och ordspråks svåröversättbara inre själar. Och mer får det gärna bli, att arbeta med översättning är stimulernade i lagom doser, det öppnar ögonen för nytt inom det som känns välkänt. Det finns också en njutning i att hitta en bra formulering, det är lite som ett detektivarbete och det är kreativt.
Att översätta år att glömma bort sig själv för en stund, att ingå i något annat och använda sin analytiska och språkliga förmåga för att uttrycka något. Det är ett hantverk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar