Studier

Vad och hur lär jag mig?
I mitt jobb har jag förespråkat livslångt lärande, men vad betyder det egentligen?
Jag gick i skolan då man trodde att skolan skulle lära oss de kunskaper och färdigheter som behövdes för resten av livet.
Det var en tid som ännu präglades av dels upplysningstidens ideal om bildning och dels av industrisamhällets syn på vår livscykel där studier är något man genomför i början av livet för att klara av ett arbete. Detta arbete har man sen hela livet.
Därför handlade det mycket om att plugga in fakta, nöta detaljer.
Jag vet många som säger att de aldrig haft ont av det, att de minsann haft nytta av att ha råpluggat in tyska verbs böjningsformer. De har säkert rätt.
För mig passar denna metod inte så bra. Jag måste göra själv, få en personlig relation, känna ett behov för att hitta motivationen att lära mig.
Min finska lärde jag mig av min dåvarande finska flickvän, inte av universitetets finskakurser for foreigners.
Min franska lärde jag mig i Frankrike, aldrig i gymnasiet i Göteborg. Det här ändrades när jag kom in på universitetet. Där blev jag nästan för första gången i skolsammanhang tagen på allvar, jag blev sedd och hörd.
Jag tycker det är kul att lära mig, även om jag har svårt att få vissa saker att fastna i skallen.
I grundskolan hade jag lätt för att lära, men hade en ganska dålig studiediciplin.
Jag älskade (älskar) att diskutera, och det kom man långt med i den svenska grundskolan på sjuttio- och åttiotalet.
Jag flyttade till Finland i maj 1987 och sökte in till SSKH samma vår.  Jag kom in, och har studerat där sedan dess. Jag blir klar under 2012 (det är säkert:-).
Studierna vid universitetet har gett mig en blandning av teori och pratik som jag har haft väldigt mycket nytta av. Kombinationen av statskunskap och journalistik har känts naturlig, det var statskunskap jag läste på gymnasiet. Här sattes mycket av teorierna in i en praktisk miljö, vilket hjälpte mig att förstå. Det var en öppen och skapande miljö med plats för att växa. Vi kände oss lite som pionjärer som skulle förnya det vi uppfattade som försoffad och passé journalistik och universtitetsvärld. Diskussionerna runt rökbordet (jo, det fanns ett sånt då!) var alltid de roligaste.
Jag var i ett tidigt skede intresserad av kultur, media och teknologi. Mina praktikplatser på Borgåbladet och Radio Åland var som allmänreporter, men när jag började skriva för Ny Tid och göra frilansinslag för Rundradions kulturredaktion väcktes mitt intresse på allvar. På den tiden fanns det inte mycket fördjupningar att välja emellan, så jag kom inte att studera kulturantropologi eller liknande. Däremot fanns det kurser inom statsvetenskapen som handlade om internationell politik, och inom sociologi som handlade om samhällsutvecklingen, och de gick jag med stort nöje.


Mer
Akademiska texter
Bilder
Exempel på studieanteckningar:  Politics in the Global Information SocietyLecture diaries by Johanni Larjanko (2001)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar